produkti un risinājumi

Pakalpojumi:
1. Inženiera pakalpojumi (objekta apskate un vērtēšana, aizēnojuma mērījumi, sistēmas projektēšana un ekspertīze).
2. Montāža vai apmācība montāžas firmām un detaļu serviss.
3. Dokumentācija un vizualizācija (CAD).

SunThor komplekti:
1. SunThor: elektroapgādes tīklam pieslēgta sistēma dienas gaišajā laikā ražo elektroenerģiju pašpatēriņam. To, kas paliek pāri, nodod elektrotīklā.
2. SunThor Plus: elektroapgādes tīklam pieslēgta sistēma dienas gaišajā laikā ražo elektroenerģiju pašpatēriņām. To, kas paliek pāri, uzkrāj akumulatoros.
3. SunThor Brīvdienu māja: vietās bez elektrotīkla pieslēguma saražoto elektroenerģiju uzkrāj akumulatoros.
4. SunThor Rezerve: rezerves elektrosistēma, kas elektropadeves pārtraukumu gadījumos nodrošina elektroenerģiju.
5. SunThor Rezerve Plus:
rezerves elektrosistēma, kas elektropadeves pārtraukumu gadījumos nodrošina elektroenerģiju. Ir iespēja uzlādēt akumulatorus no saules.

Individuāli produkti:
1. Saules elektrostacijas (SES).
2. Back-up sistēmas.
3. Mērījumi un pārbaudes.